Ознака: работни спорови

Издвојуваме

Меѓународна конференција за мирно решавање на работни спорови

Новиот механизмот за мирно решавање на работни спорови што неодамна беше воспоставен во нашата земја, овозможува побрзо, поефикасно и бесплатно вонсудско решавање на колективните и индивидуалните работни спорови. Од неговото […]