Ознака: Сајбер Команда

Издвојуваме

За „наше дете“ или по ново „да му дадеме шанса“ – втора #СајберКоманда

НЕ ПОСТОЈАТ ВЕСНИЦИ, НЕМА ИСТОРИЈА, НЕМА КАКО ДА СЕ ПРОВЕРИ ШТО СЕ СЛУЧИЛО НЕКОЈ ДЕН. ОСТАНУВААТ ЕМИСИИТЕ КАКО ДИГИТАЛЕН ОТИСОК, КАКО НОВ НАЧИН ЗА ПРОВЕРКА ШТО СЕ СЛУЧИЛО И КАКО […]