Ознака: со пензија

Македонија

Ако имате пензија пониска од 14.000 денари ослободени сте од плаќање партиципација

Денес министрите ја прифатија Предлог-програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на партиципација за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците […]