Ознака: спортска федерација

Издвојуваме

Агенцијата за млади и спорт на редовни средби со спортските федерации

Во насока на размена на мислења, ставови, идеи и предлози за подобрување на работата на сите чинители во спортот и продлабочување на соработката помеѓу Агенцијата за млади и спорт и […]