Ознака: хомер

Издвојуваме

Хомер зборувал јазик сличен на денешниот Македонски?

Пребарувајќи по интернет наидовме на една многу интересна табела која навистина отвора многу сомнежи дали антиочкиот Грчи поет Хомер зборувал на јазик сличен на денешниот Македонски. Оваа табела открива многу […]

Занимливости

Хомер и старите Грци говореле на старо македонски?

Старомакедонскиот или античкиот македонски јазик е јазикот на античките Македонци. На овој палеобалкански јазик зборувало населението во Античка Македонија Македонското дешифрирање на средниот текст од Каменот од Розета е научна […]