Ознака: христо андонов пољански

Историја

Христо Андонов Полјански – За Крушевската република

Најдобра организација за успешно изведување на востанието била спроведена во крушевскиот реон. По Смилевскиот конгрес крушевските револуционери најактивно се подготвувале за востание. Особено големо внимание му било обрнато на военото […]