Ознака: Ѓорѓија Пулевски

Издвојуваме

Дозвола Ѓорѓија Пулевски да собере чета борци и да се бори на страната на руската армија во Руско-турската војна

(31 август 1877 год.) – извадоци кои е важно да се читаат, научат и пренесат. Оти наскоро може да бидат цензурирани и недостапни. “За заштита на татковината од песпоштедните грабителски банди […]