Ознака: CRP тест

Живот

Што означува CRP тестот и зошто е важен за здравјето на крвните садови?

Ц-реактивниот протеин (CRP) е супстанција создадена од црниот дроб или адипоцитите при ситуации на присутни воспалителни процеси во телото. Зголеменото ниво на Ц-реактивниот протеин (утврдено преку соодветен крвен тест) се […]