Никола Груевски за некој ден треба да почне со работа во Народната Банка на Унгарија?

Никола Груевски за неколку дена ќе почне со работа како економист во Народната банка на Унгарија поточно како чиновиник ова го дознаваме од блиска роднина на фамилијата Груевски на кој му се доверила мајка му на Никола баба Нада.
Таа ептен се гордеела. И затоа мамичка Нада се спремала понадица да му носи во Будимпешта и топли поздрави од Христијан Мицковски..
Извор: ДОКАЗ