38 години бил затворен по грешка во Ментална институција!

Loading...

Голема неправда доживеал човекот…Еден човек со Турет синдром, 38 години поминал затворен во ментална институција во западниот дел на Германија, откако му било грешно дијагностицирано ментално пореметување. Иронијата е тоа што, иако бил по грешка затворен четириесет години, тој сега сака да оди во болница поради неспособност за самостоен живот.
Германскиот сајт „Фокус“изјавил дека тој бил затворен на осумнаесет годишна возраст , а сега има 56 години, кога му била дадена погрешна дијагноза и како е како е категоризиран како личност опасна за околината.
Тој е толку неспособен за самостоен живот, што сака да го помине живото во болница. Докторите изјавиле колку трагично е ова , тој не требало да заврши тука, а сега кога може да замине не е способен повеќе. Докторите неговиот случај го објасниле како единствен.
Целата неправда која му е нанесена на овој човек, не е јасна, со оглед на тоа дека болницата го држи неговиот здравствен документ заклучен.Еден човек со Турет синдром, 38 години поминал затворен во ментална институција во западниот дел на Германија, откако

loading...
Loading...