Мистерија на бројот 9: Професорите по математика ја премолчија оваа тајна!

Loading...

Познат е фактот дека математиката претставува еден од најтешките предмети на учениците. Од друга страна, сигурни сме дека постојат и ученици коишто ја обожуваат.Но, само 10% од луѓето го знаат одговорот на ова прашање. Во која група спаѓате вие?
Веруваме дека професорите и наставниците не ви го кажале ова во школо.
Сепак, дали знаевте дека збирот на цифрите кои се производ на бројот 9 и било кој друг збир, секогаш повторно го дава бројот 9?
1 x 9 = 9 = 9 + 0 = 9
2 x 9 = 18 = 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27 = 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36 = 3 + 6 = 9
5 x 9 = 45 = 4 + 5 = 9
6 x 9 = 54 = 5 + 4 = 9
7 x 9 = 63 = 6 + 3 = 9
8 x 9 = 72 = 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 = 8 + 1 = 9
Истото правило важи ако бројот 9 го помножите со било кој број поголем од него.
48 x 9 = 432 = 4 + 3 + 2 = 9
257 x 9 = 2313 = 2 + 3 + 1 + 3 = 9
75434 x 9 = 678906 = 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 6 = 36 = 3 + 6 = 9
896315472 x 9 = 8066839248 = 8 + 0 + 6 + 6 + 8 + 3 + 9 + 2 + 4 + 8 = 54 = 5 + 4 = 9Но, само 10% од луѓето го знаат одговорот на ова прашање. Во која група спаѓате вие?
Веруваме дека професорите и наставниците не ви го кажа

loading...
Loading...