Припадниците на АРМ неуморно работат во поплавените региони

Механизацијата на КФОР која пристигна вчера во координација со припадниците на АРМ се вклучи веднаш на сите оние места каде за тоа има потреба во расчистување на улиците од наносите од поплавата. Припадниците на АРМ од единиците на АБХО отпочнаа со дезинфекција по куќите и дворовите со цел превентивно делување во спречување на појава на заразни заболувања. Од почетокот на ангажирањето на АРМ на реоните на Скопје погодени од поплавата рамноправно со своите колеги припадничките на АРМ ги извршуваат сите доделени задачи онаму каде е најпотребно. Вклучени се во расчистување на наносите од куќите и дворовите, регулирање на сообраќајот, испумпување на вода, дезинфекција на просторот и на сите останати активности каде се  ангажирани припадниците на  АРМ.Припадниците на АРМ од единиците на АБХО отпочнаа со дезинфекција по куќите и дворовите со цел превентивно делување во спречување на појава на зара

Пронајдете не на следниве мрежи: