За мајките кои имаат синови

Loading...

Синовите се слабост, а не сила на мајките.
Тие се приврзани со папочна врвка која тешко се раскинува. Да, еден ден тие ќе се оженат со жена и ќе имаат деца, но секогаш ќе бидат мамини синови жедни за нејзината љубов и присуство.
Тие се грижат за мајката, тие и враќаат за сета нејзина жртва и не забораваат се што таа направила за нив.
Синот може да има многу девојки, многу жени, но само една мајка.
Мајка е една на светот. Секогаш ја почитуваат и сакаат бескрајно.

loading...