Каде ги снемува луѓето , алармантно е 64 ца на една педа земја нема никаде

Loading...
Алармантно е луѓе!

МВР, нема да се правиме паметни и да кажуваме што треба да се направи, верувам, знаете подобро од сите нас. Јас само Ве молам, направете нешто, ама што побрзо, додека не снемало уште некој.
Да се разбереме,ако се молчело било што, за да не се направи паника,паниката е веќе створена. Е сега, најверојатно треба нешто да се каже и да се направи. Молба и до новинарите, дечки, никој не ви ги слуша вестите, народит е во паничен страв, се очекува да се слушне нешто поврзано со оваа агонија. Не знам, викнете гости во емисија, од психолози до луѓе од полиција, политичари итн. отворете ја темата, барајте одговори…и вие знаете подобро од нас…само, аман луѓе и едните и другите-направете нешто!
Инаку молкот и игнорирањето се многу силен одговор, страшен во случајов. Не го прифаќаме!
Што и да треба да направите-направете, Ве молам заштитете си го народот!

Дури 64 исчезнати лица во Македонија, без трага и глас. Најмногу ги има од Велес, Кочани, Гостивар, Скопје, Кавадарци… На една педа земја, буквално, во земја пропаднале. И после, од МВР изненадени, зошто се шират разни теории на заговор, па и јавноста верувала во нив. Дајте вие одговори, за да нема приказни и параноја

Исчезнати

 • img

  Абдул Алибен

   Абдул Алибен роден на 15.05.1954

  Исчезнат на 01.02.2019 во Скопје

 • img

   Пинета Секондо

   ПИНЕТА СЕКОНДО

  род.22.10.1992година
  Исчезнат на 10.12.2018г. во Скопје
 • img

  Тодоровска Цветанка

   Тодоровска Цветанка род.11.04.1933г

  исчезната на ден 24.03.2015г во Велес

 • img

  Стојанов Ангел

  Стојанов Ангел  род. 31.03.1987г

  исчезнат на ден 07.03.2012г во Велес

   

 • img

  Зекирова Елвида

   Зекирова Елвида род.06.03.1939г

 • img

  Атанасов Борис

   Атанасов Борис род 24.01.1943г

  исчезнат на ден 10.06.2014г во Велес

 • img

  Арсоска Ицана

   Арсоска Ицана  род. 10.04.1964г

  исчезната на ден 22.03.2012г во Велес

 • img

  Ќимов Кирил

  Ќимов Кирил род. 31.12.01.1949г

  исчезнат на ден 22.09.2014г во Велес

 • img

  БОЖИНОВ СТОЈЧО

  БОЖИНОВ СТОЈЧО

  род.02.04.1959г. во Кочани, каде и живее.

  Исчезнат на 30.03.2018година

 • img

   СЕРАФИМОВ САШКО

     СЕРАФИМОВ САШКО

  од.29.04.1976г. живее во с. Оризари – Кочани.

  Исчезнат на 01.02.2017

 • img

  ПЕТРОВ ПЕРО

  ПЕТРОВ ПЕРО

  род.02.07.1973г во Кочани, каде и живее.

  Исчезнат на 26.08.2011година

 • img

   ЏЕЛАДИНИ АРДИАНА

   ЏЕЛАДИНИ АРДИАНА род.19.06.2001г. во с.Палатица Тетово каде и живее.

  Во случај на добивање на сознанија за можни места на престој на лицето да се извести СВР Тетово.

 • img

  БОГАТИНОВ СПАСО

   БОГАТИНОВ СПАСО
  роден 11.05.1943 во с.Сопот Свети Николе каде и живее

 • img

  ИЛИЈЕВСКИ СЛОБОДАН

   ИЛИЈЕВСКИ СЛОБОДАН

  род.24.08.1963г. во Куманово

  Исчезнат на 01.09.2015година

 • img

  ЕМРУЛИ СЕДАТ

   ЕМРУЛИ СЕДАТ

  род.25.11.1986г.

  живее во с.Сенокос Гостивар

 • img

  ДИМИТРИЕВСКИ РУСОМИР

   ДИМИТРИЕВСКИ РУСОМИР

  род.03.06.1936г. во с. Бељаковце-

  Куманово каде и живее.

 • img

  АЛЕКСИЕСКИ РИСТЕ

   АЛЕКСИЕСКИ РИСТЕ

  род.29.01.1968г. живее во

  с. Мешеишта – Охрид.

 • img

  ГЕОРГИЕВА ЛИЉАНА

   ГЕОРГИЕВА ЛИЉАНА

  род.01.09.1959г во Берово каде и живее.
 • img

  ЈАНКОВ ЃОРЃИ

   ЈАНКОВ ЃОРЃИ

  род.15.11.1941г. живее на ул.Едвард Кардељ бр.4а-3 Кавадарци

 • img

  ЧОЛЕВСКИ БЛАГОЈ

  ЧОЛЕВСКИ БЛАГОЈ

  род.23.03.1978г. во Битола каде и живее.

 • img

  ЈОВАНОВСКИ АЦО

   ЈОВАНОВСКИ АЦО

  роден 02.03.1970 во с.Саса Делчево каде и живее

 • img

  МАРИНА АРСОВА

  род.06.11.1983година во Кочани,
  со адреса на живеење на ул. Бул.ЈНА бр.13/7 во Штип
  Исчезната на ден 29.12.2015година

 • img

  ВЕЛКОСКИ БЛАГОЈA

   

  род.13.10.1954г. во Прилеп, каде и живее.

  Исчезнат на 25.01.2014година

 • img

   РИСТОВСКА ОЛГA

   РИСТОВСКА ОЛГA

  род.21.03.1941г.

  живее во с.Кркља- К.Паланка

  Исчезната на27.03.2013година

 • img

  ПРОДАНСКИ ГЛИГОР

  ПРОДАНСКИ ГЛИГОР

  род.08.03.1964г.

  живее во Радовиш

  Исчезнат на 29.06.2016година

 • img

   НИКОЛОВ АЦО

    НИКОЛОВ АЦО

  род.26.01.1968г ,

  живее на ул Добри Даскалов бр.17 Кавадарци

  Исчезнат на 07.03.2014г.

 • img

   МУСТАФАИ УМЕР

   МУСТАФАИ УМЕР
  род.05.06.1935г
  живее во с. Биџево Струга
  Исчезнат на 15.07.2016година

 • img

  МИТРОВСКА ДУШАНКA

  МИТРОВСКА ДУШАНКA

  род.17.03.1945г. во Куманово, каде и живее.
  Исчезната на 27.08.2016година

 • img

   KОЛЕВ ПАВЛЕ

    KОЛЕВ ПАВЛЕ
  род.18.06.1943г.
  ивее на ул .М.Џ.Џикот бр.93 Кавадарци
  Исчезнат на 17.01.2012година

 • img

   КАДРИЈА ЗЕЌАВЕТЕ

   КАДРИЈА ЗЕЌАВЕТЕ

  род.23.04.1997г. во Куманово, каде и живее.

  Исчезната на 13.03.2015година

   

   

 • img

   АНДОНОВА ЉУБИЦА

   АНДОНОВА ЉУБИЦА

  род.01.03.1933г. живее во с. Оризари – Кочани

  Исчезната на 28.02.2017година

 • img

  НИКОЛОВСКИ ТРИПУН

  НИКОЛОВСКИ ТРИПУН   т. Цветан  м.Достана

  роден 12.02.1960 година  – Долно Соње

  живее  Долно Соње 8/23

  исчезнат 01.10.2013

 • img

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА  т.Владимир м.Гордана

  роден 11.07.1999 година  – Скопје

  живее  во Скопје –  ул „Воин Драшкоци“25 А

  исчезната 15.07.2014

 • img

  КАКРУКИ ЕМЕЛ

  КАКРУКИ ЕМЕЛ   т. Суљеман м.Атифа

  роден 13.03.1975 година  – Скопје

  живее  Емин Дураку 1/4-15

  исчезната 22.10.2015

 • img

  ГОРАН АТАНАСОВ

   

  ГОРАН АТАНАСОВ т.Страшо м.Стојна

  роден 10.06.1978 година  – Скопје

  живее  во Скопје –  бул „Авној“22-34

  исчезнат 26.06.2012

 • img

  АЛИЛИ СЕЈДУЛА

  АЛИЛИ СЕЈДУЛА   т. Нуи м.Фете

  роден 13.06.1976 година  – Скопје

  живее  Дижонска 006б

  исчезнат 12.07.2014

 • img

  КУРТИШ АРИФЕ

  КУРТИШ АРИФЕ  т.Осман м.Мефере

  роден 07.01.1998 година  – Скопје

  живее  во Студеничани  –  ул 1Б бр 12

  исчезната 05.11.2017

 • img

   ДИМОСКИ НАСТЕ

   ДИМОСКИ НАСТЕ  т. Ристо м.Васка

  роден 21.09.1997 година  – Велес

  живее  Гоце Дечев 1

  исчезнат 21.04.2017

 • img

  МИТРЕВСКИ САШО

  МИТРЕВСКИ САШО т. Панто м.Ангелина

  родена 30.11.1973 година  – Скопје

  живее  Владимир Комаров 14/4-1

  исчезнат 15.12.2011

 • img

  РАНЃЕЛОВИЌ ДАНИЈЕЛА

  РАНЃЕЛОВИЌ ДАНИЈЕЛА   т.Мирослав  м.Љиљана

  роден 04.01.1945 година  – Сурдулица

  живее  во Скопје –  ул „Руѓер Бошкобич“ 1/3 – 13

  исчезната 24.10.2015

 • img

  ЕРМИРА КОВАЧИ

  ЕРМИРА КОВАЧИ т. Исљам м.Ајтен

  родена 02.04.1995 година  – Скопје

  живее  во Рашче ул.4 бр 11

  исчезната 08.01.2015

 • img

  ГЕОРГИЕВ ДРАГАН

  ГЕОРГИЕВ ДРАГАН  т.Бранко м.Јелена

  роден 21.11.1953 година – Ниш

  живее – Скопје ул.Фрањо Клуз 24-2

  исчезнат 30.06.2014

 • img

   ВЕЛЕСКА ДАНЧЕ

   ВЕЛЕСКА ДАНЧЕ

  28.06.2001 година Скопје
  исчезната  2018 година

   

 • img

   РАИМИ ЕДОН

   РАИМИ ЕДОН

  19.06.1988 година Скопје
  исчезнат  2018 година

   

 • img

  ФЕЈЗУЛА ЕЛИФ

  ФЕЈЗУЛА ЕЛИФ

  28.03.2015 година Скопје
  исчезната  2016 година

   

 • img

  РАИМИ РЕЏЕП

   

  РАИМИ РЕЏЕП  т.Шабан м.Зевади

  роден 01.04.1945 година  – Бујановац

  живее  во Скопје –  ул „Ресенска“10/2-2

  исчезнат 26.08.2014

 • img

   АЈРИЗИ ЏЕМАИЛ

   АЈРИЗИ ЏЕМАИЛ

  05.11.1963 година Скопје
  исчезнат 2018 година
 • img

   АВДИЈА ДУДА

   АВДИЈА ДУДА т.Зејњел м.Беара

  20.06.1991 година Скопје
  ул.Димче Милошевски бр.213
  исчезната на 11.09.2018 година
 • img

   ПАЛАСКОВ ОРДЕ

   ПАЛАСКОВ ОРДЕ   т.Благоја м.Ленка

  р.16.08.1973 година Скопје
  ул.Хо Ши Мин бр.41/б
  исчезнат на 24.08.2018 год.

   

 • img

  Зеќир Имероски

  Зекир Имероски, т.Азем род.01.07.1940 г. во с.Лисицани,
  на 05.11.2015 г. во ПС Кичево лицето е пријавено за исчезнато од 03.11.2015 г. околу 18,00 часот во Кичево.
  Личен опис: Лицето е на возраст околу 75 г. висина 160 см, средно развиен, облечен во темно сивкасто палто, темно сини платнени пантолони, црвена блуза, црни кондури и зелена плетена капа на главата.Лицето е со нарушено здравје !
 • img

  Џеладини Ренат

  Џеладини Ренат роден 11.08.1999 г. во Куманово каде и живее. Опис: Висок 165см, со кратка црна коса,облечен во црна маица, долни црни тренерки и зелени гумени чизми. Исчезнат на 09.08.2014 г. во Куманово.

 • img

  Мирсада Хелдовиќ

  Родена 18.02.2005 година од т.Насер м. Бајрамша во Куманово каде и живеела на ул.Октомвриска револуција бб.Во моментот на исчезнувањето на 12.04.2010 година била облечена црвена блуза,сини фармерки и црни патики.

 • img

  Митат Ибраими

  Роден 01.10.2002 година од т.Селајдин м.Јелдзе во с.Средно Коњари – Скопје каде и живеел.Во моментот на исчезнување на 19.03.2010 година бил облечен во горна зелена тренерка,плави фармерки и кафеави чизми.

 • img

  Дане Мемеди

  Роден 04.12.2005 година од т.Драган м. Марина во Куманово каде и живеел на ул.Средорек бр.114. Во моментот на исчезнување на 27.03.2010 година бил облечен во бели сомотски пантолани и шарен дуксер.

 • img

  Веле Дојчиновски

  Веле Дојчиновски роден 06.03.1960 година во с.Тресонче а живеел во с.Ростуше Гостивар. Опис: висок 175см, црна коса. Исчезнат на 25.04.1992 година

 • img

  Џелал Весели

  Џелал Весели роден 20.07.1958 гопдина во с.Беловиште Гостивар каде и живеел. Опис: висок 170см , црна коса, ментално болен. Исчезнат на 21.04.2007 година во Гостивар.

 • img

  Џелил Османи

  Џелил Османи роден 01.07.1984 година во с.Дуф Гостивар каде и живеел. Опис: висок 175см, кафена коса. Исчезнат на 03.07.2001г. во Гостивар

 • img

  Трајанос Пападимитриу

  Трајанос Пападимитриу роден 01.01.1930 година во Гуменџа Грција а живеел во Гостивар. Опис: висок 170см, седа коса, склеротичен. Исчезнат на 15.12.2003 година во Гостивар.

 • img

  Велимир Дамјановски

  Велимир Дамјановски роден 11.10.1945 година во Гостивар каде и живеел. Опис: Висок 175см, црна коса, душевно болно лице. Исчезнат на 20.06.2001 година.

 • img

  Фикри Исмаил

  Фикри Исмаил род. 15.03.1956 година во Охрид каде и живеел. Исчезнат на 08.12.2002 година во Гостивар.

 • img

  Салиу Саљи

  Саљи Салиу роден 01.06.1947 година во с.Ларце Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, кафени очи, и кафена коса. Исчезнат на 23.10.1999г. во Тетово.

 • img

  Зибери Абдилбари

  Зибери Абдилбари род.07.12.1954 година во Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, црна коса, ментално болен.Исчезнат на 20.10.2005 година во Тетово.

 • img

  Бети Грнчаровска

  Бети Грнчаровска родена 21.01.1968 година во Тетово каде и живеела. Опис: висока 175см., црна коса, протеза на заби. Исчезната на 12.08.2007г. во Скопје

 • img

  Вељко Стојановски

  Стојановски Вељко роден 02.04.1951 година во Скопје каде и живеел. Опис: висок 175см; смеѓа коса. Исчезнат на 28.04.2010 година во с.Вратница Тетово.

Алармантно е луѓе!

МВР, нема да се правиме паметни и да кажуваме што треба да се направи, верувам, знаете подобро од сите нас. Јас само Ве молам, направете нешто, ама што побрзо, додека не снемало уште некој.
Да се разбереме,ако се молчело било што, за да не се направи паника, паниката е веќе створена. Е сега, најверојатно треба нешто да се каже и да се направи. Молба и до новинарите, дечки, никој не ви ги слуша вестите, народит е во паничен страв, се очекува да се слушне нешто поврзано со оваа агонија. Не знам, викнете гости во емисија, од психолози до луѓе од полиција, политичари итн. отворете ја темата, барајте одговори…и вие знаете подобро од нас…само, аман луѓе и едните и другите-направете нешто!
Инаку молкот и игнорирањето се многу силен одговор, страшен во случајов. Не го прифаќаме!
Што и да треба да направите-направете, Ве молам заштитете си го народот!
Дури 64 исчезнати лица во Македонија, без трага и глас. Најмногу ги има од Велес, Кочани, Гостивар, Скопје, Кавадарци… На една педа земја, буквално, во земја пропаднале. И после, од МВР изненадени, зошто се шират разни теории на заговор, па и јавноста верувала во нив. Дајте вие одговори, за да нема приказни и параноја
Исчезнати

Исчезнати

 • img

  Абдул Алибен

   Абдул Алибен роден на 15.05.1954

  Исчезнат на 01.02.2019 во Скопје

 • img

   Пинета Секондо

   ПИНЕТА СЕКОНДО

  род.22.10.1992година
  Исчезнат на 10.12.2018г. во Скопје
 • img

  Тодоровска Цветанка

   Тодоровска Цветанка род.11.04.1933г

  исчезната на ден 24.03.2015г во Велес

 • img

  Стојанов Ангел

  Стојанов Ангел  род. 31.03.1987г

  исчезнат на ден 07.03.2012г во Велес

   

 • img

  Зекирова Елвида

   Зекирова Елвида род.06.03.1939г

 • img

  Атанасов Борис

   Атанасов Борис род 24.01.1943г

  исчезнат на ден 10.06.2014г во Велес

 • img

  Арсоска Ицана

   Арсоска Ицана  род. 10.04.1964г

  исчезната на ден 22.03.2012г во Велес

 • img

  Ќимов Кирил

  Ќимов Кирил род. 31.12.01.1949г

  исчезнат на ден 22.09.2014г во Велес

 • img

  БОЖИНОВ СТОЈЧО

  БОЖИНОВ СТОЈЧО

  род.02.04.1959г. во Кочани, каде и живее.

  Исчезнат на 30.03.2018година

 • img

   СЕРАФИМОВ САШКО

     СЕРАФИМОВ САШКО

  од.29.04.1976г. живее во с. Оризари – Кочани.

  Исчезнат на 01.02.2017

 • img

  ПЕТРОВ ПЕРО

  ПЕТРОВ ПЕРО

  род.02.07.1973г во Кочани, каде и живее.

  Исчезнат на 26.08.2011година

 • img

   ЏЕЛАДИНИ АРДИАНА

   ЏЕЛАДИНИ АРДИАНА род.19.06.2001г. во с.Палатица Тетово каде и живее.

  Во случај на добивање на сознанија за можни места на престој на лицето да се извести СВР Тетово.

 • img

  БОГАТИНОВ СПАСО

   БОГАТИНОВ СПАСО
  роден 11.05.1943 во с.Сопот Свети Николе каде и живее

 • img

  ИЛИЈЕВСКИ СЛОБОДАН

   ИЛИЈЕВСКИ СЛОБОДАН

  род.24.08.1963г. во Куманово

  Исчезнат на 01.09.2015година

 • img

  ЕМРУЛИ СЕДАТ

   ЕМРУЛИ СЕДАТ

  род.25.11.1986г.

  живее во с.Сенокос Гостивар

 • img

  ДИМИТРИЕВСКИ РУСОМИР

   ДИМИТРИЕВСКИ РУСОМИР

  род.03.06.1936г. во с. Бељаковце-

  Куманово каде и живее.

 • img

  АЛЕКСИЕСКИ РИСТЕ

   АЛЕКСИЕСКИ РИСТЕ

  род.29.01.1968г. живее во

  с. Мешеишта – Охрид.

 • img

  ГЕОРГИЕВА ЛИЉАНА

   ГЕОРГИЕВА ЛИЉАНА

  род.01.09.1959г во Берово каде и живее.
 • img

  ЈАНКОВ ЃОРЃИ

   ЈАНКОВ ЃОРЃИ

  род.15.11.1941г. живее на ул.Едвард Кардељ бр.4а-3 Кавадарци

 • img

  ЧОЛЕВСКИ БЛАГОЈ

  ЧОЛЕВСКИ БЛАГОЈ

  род.23.03.1978г. во Битола каде и живее.

 • img

  ЈОВАНОВСКИ АЦО

   ЈОВАНОВСКИ АЦО

  роден 02.03.1970 во с.Саса Делчево каде и живее

 • img

  МАРИНА АРСОВА

  род.06.11.1983година во Кочани,
  со адреса на живеење на ул. Бул.ЈНА бр.13/7 во Штип
  Исчезната на ден 29.12.2015година

 • img

  ВЕЛКОСКИ БЛАГОЈA

   

  род.13.10.1954г. во Прилеп, каде и живее.

  Исчезнат на 25.01.2014година

 • img

   РИСТОВСКА ОЛГA

   РИСТОВСКА ОЛГA

  род.21.03.1941г.

  живее во с.Кркља- К.Паланка

  Исчезната на27.03.2013година

 • img

  ПРОДАНСКИ ГЛИГОР

  ПРОДАНСКИ ГЛИГОР

  род.08.03.1964г.

  живее во Радовиш

  Исчезнат на 29.06.2016година

 • img

   НИКОЛОВ АЦО

    НИКОЛОВ АЦО

  род.26.01.1968г ,

  живее на ул Добри Даскалов бр.17 Кавадарци

  Исчезнат на 07.03.2014г.

 • img

   МУСТАФАИ УМЕР

   МУСТАФАИ УМЕР
  род.05.06.1935г
  живее во с. Биџево Струга
  Исчезнат на 15.07.2016година

 • img

  МИТРОВСКА ДУШАНКA

  МИТРОВСКА ДУШАНКA

  род.17.03.1945г. во Куманово, каде и живее.
  Исчезната на 27.08.2016година

 • img

   KОЛЕВ ПАВЛЕ

    KОЛЕВ ПАВЛЕ
  род.18.06.1943г.
  ивее на ул .М.Џ.Џикот бр.93 Кавадарци
  Исчезнат на 17.01.2012година

 • img

   КАДРИЈА ЗЕЌАВЕТЕ

   КАДРИЈА ЗЕЌАВЕТЕ

  род.23.04.1997г. во Куманово, каде и живее.

  Исчезната на 13.03.2015година

   

   

 • img

   АНДОНОВА ЉУБИЦА

   АНДОНОВА ЉУБИЦА

  род.01.03.1933г. живее во с. Оризари – Кочани

  Исчезната на 28.02.2017година

 • img

  НИКОЛОВСКИ ТРИПУН

  НИКОЛОВСКИ ТРИПУН   т. Цветан  м.Достана

  роден 12.02.1960 година  – Долно Соње

  живее  Долно Соње 8/23

  исчезнат 01.10.2013

 • img

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА  т.Владимир м.Гордана

  роден 11.07.1999 година  – Скопје

  живее  во Скопје –  ул „Воин Драшкоци“25 А

  исчезната 15.07.2014

 • img

  КАКРУКИ ЕМЕЛ

  КАКРУКИ ЕМЕЛ   т. Суљеман м.Атифа

  роден 13.03.1975 година  – Скопје

  живее  Емин Дураку 1/4-15

  исчезната 22.10.2015

 • img

  ГОРАН АТАНАСОВ

   

  ГОРАН АТАНАСОВ т.Страшо м.Стојна

  роден 10.06.1978 година  – Скопје

  живее  во Скопје –  бул „Авној“22-34

  исчезнат 26.06.2012

 • img

  АЛИЛИ СЕЈДУЛА

  АЛИЛИ СЕЈДУЛА   т. Нуи м.Фете

  роден 13.06.1976 година  – Скопје

  живее  Дижонска 006б

  исчезнат 12.07.2014

 • img

  КУРТИШ АРИФЕ

  КУРТИШ АРИФЕ  т.Осман м.Мефере

  роден 07.01.1998 година  – Скопје

  живее  во Студеничани  –  ул 1Б бр 12

  исчезната 05.11.2017

 • img

   ДИМОСКИ НАСТЕ

   ДИМОСКИ НАСТЕ  т. Ристо м.Васка

  роден 21.09.1997 година  – Велес

  живее  Гоце Дечев 1

  исчезнат 21.04.2017

 • img

  МИТРЕВСКИ САШО

  МИТРЕВСКИ САШО т. Панто м.Ангелина

  родена 30.11.1973 година  – Скопје

  живее  Владимир Комаров 14/4-1

  исчезнат 15.12.2011

 • img

  РАНЃЕЛОВИЌ ДАНИЈЕЛА

  РАНЃЕЛОВИЌ ДАНИЈЕЛА   т.Мирослав  м.Љиљана

  роден 04.01.1945 година  – Сурдулица

  живее  во Скопје –  ул „Руѓер Бошкобич“ 1/3 – 13

  исчезната 24.10.2015

 • img

  ЕРМИРА КОВАЧИ

  ЕРМИРА КОВАЧИ т. Исљам м.Ајтен

  родена 02.04.1995 година  – Скопје

  живее  во Рашче ул.4 бр 11

  исчезната 08.01.2015

 • img

  ГЕОРГИЕВ ДРАГАН

  ГЕОРГИЕВ ДРАГАН  т.Бранко м.Јелена

  роден 21.11.1953 година – Ниш

  живее – Скопје ул.Фрањо Клуз 24-2

  исчезнат 30.06.2014

 • img

   ВЕЛЕСКА ДАНЧЕ

   ВЕЛЕСКА ДАНЧЕ

  28.06.2001 година Скопје
  исчезната  2018 година

   

 • img

   РАИМИ ЕДОН

   РАИМИ ЕДОН

  19.06.1988 година Скопје
  исчезнат  2018 година

   

 • img

  ФЕЈЗУЛА ЕЛИФ

  ФЕЈЗУЛА ЕЛИФ

  28.03.2015 година Скопје
  исчезната  2016 година

   

 • img

  РАИМИ РЕЏЕП

   

  РАИМИ РЕЏЕП  т.Шабан м.Зевади

  роден 01.04.1945 година  – Бујановац

  живее  во Скопје –  ул „Ресенска“10/2-2

  исчезнат 26.08.2014

 • img

   АЈРИЗИ ЏЕМАИЛ

   АЈРИЗИ ЏЕМАИЛ

  05.11.1963 година Скопје
  исчезнат 2018 година
 • img

   АВДИЈА ДУДА

   АВДИЈА ДУДА т.Зејњел м.Беара

  20.06.1991 година Скопје
  ул.Димче Милошевски бр.213
  исчезната на 11.09.2018 година
 • img

   ПАЛАСКОВ ОРДЕ

   ПАЛАСКОВ ОРДЕ   т.Благоја м.Ленка

  р.16.08.1973 година Скопје
  ул.Хо Ши Мин бр.41/б
  исчезнат на 24.08.2018 год.

   

 • img

  Зеќир Имероски

  Зекир Имероски, т.Азем род.01.07.1940 г. во с.Лисицани,
  на 05.11.2015 г. во ПС Кичево лицето е пријавено за исчезнато од 03.11.2015 г. околу 18,00 часот во Кичево.
  Личен опис: Лицето е на возраст околу 75 г. висина 160 см, средно развиен, облечен во темно сивкасто палто, темно сини платнени пантолони, црвена блуза, црни кондури и зелена плетена капа на главата.Лицето е со нарушено здравје !
 • img

  Џеладини Ренат

  Џеладини Ренат роден 11.08.1999 г. во Куманово каде и живее. Опис: Висок 165см, со кратка црна коса,облечен во црна маица, долни црни тренерки и зелени гумени чизми. Исчезнат на 09.08.2014 г. во Куманово.

 • img

  Мирсада Хелдовиќ

  Родена 18.02.2005 година од т.Насер м. Бајрамша во Куманово каде и живеела на ул.Октомвриска револуција бб.Во моментот на исчезнувањето на 12.04.2010 година била облечена црвена блуза,сини фармерки и црни патики.

 • img

  Митат Ибраими

  Роден 01.10.2002 година од т.Селајдин м.Јелдзе во с.Средно Коњари – Скопје каде и живеел.Во моментот на исчезнување на 19.03.2010 година бил облечен во горна зелена тренерка,плави фармерки и кафеави чизми.

 • img

  Дане Мемеди

  Роден 04.12.2005 година од т.Драган м. Марина во Куманово каде и живеел на ул.Средорек бр.114. Во моментот на исчезнување на 27.03.2010 година бил облечен во бели сомотски пантолани и шарен дуксер.

 • img

  Веле Дојчиновски

  Веле Дојчиновски роден 06.03.1960 година во с.Тресонче а живеел во с.Ростуше Гостивар. Опис: висок 175см, црна коса. Исчезнат на 25.04.1992 година

 • img

  Џелал Весели

  Џелал Весели роден 20.07.1958 гопдина во с.Беловиште Гостивар каде и живеел. Опис: висок 170см , црна коса, ментално болен. Исчезнат на 21.04.2007 година во Гостивар.

 • img

  Џелил Османи

  Џелил Османи роден 01.07.1984 година во с.Дуф Гостивар каде и живеел. Опис: висок 175см, кафена коса. Исчезнат на 03.07.2001г. во Гостивар

 • img

  Трајанос Пападимитриу

  Трајанос Пападимитриу роден 01.01.1930 година во Гуменџа Грција а живеел во Гостивар. Опис: висок 170см, седа коса, склеротичен. Исчезнат на 15.12.2003 година во Гостивар.

 • img

  Велимир Дамјановски

  Велимир Дамјановски роден 11.10.1945 година во Гостивар каде и живеел. Опис: Висок 175см, црна коса, душевно болно лице. Исчезнат на 20.06.2001 година.

 • img

  Фикри Исмаил

  Фикри Исмаил род. 15.03.1956 година во Охрид каде и живеел. Исчезнат на 08.12.2002 година во Гостивар.

 • img

  Салиу Саљи

  Саљи Салиу роден 01.06.1947 година во с.Ларце Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, кафени очи, и кафена коса. Исчезнат на 23.10.1999г. во Тетово.

 • img

  Зибери Абдилбари

  Зибери Абдилбари род.07.12.1954 година во Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, црна коса, ментално болен.Исчезнат на 20.10.2005 година во Тетово.

 • img

  Бети Грнчаровска

  Бети Грнчаровска родена 21.01.1968 година во Тетово каде и живеела. Опис: висока 175см., црна коса, протеза на заби. Исчезната на 12.08.2007г. во Скопје

 • img

  Вељко Стојановски

  Стојановски Вељко роден 02.04.1951 година во Скопје каде и живеел. Опис: висок 175см; смеѓа коса. Исчезнат на 28.04.2010 година во с.Вратница Тетово.

img

Абдул Алибен

 Абдул Алибен роден на 15.05.1954

Исчезнат на 01.02.2019 во Скопје

 Пинета Секондо

 ПИНЕТА СЕКОНДО

род.22.10.1992година
Исчезнат на 10.12.2018г. во Скопје
img

Тодоровска Цветанка

 Тодоровска Цветанка род.11.04.1933г

исчезната на ден 24.03.2015г во Велесimg

Стојанов Ангел

Стојанов Ангел  род. 31.03.1987г

исчезнат на ден 07.03.2012г во Велес

img

Зекирова Елвида

 Зекирова Елвида род.06.03.1939гimg

Атанасов Борис

 Атанасов Борис род 24.01.1943г

исчезнат на ден 10.06.2014г во Велес

img

Арсоска Ицана

 Арсоска Ицана  род. 10.04.1964г

исчезната на ден 22.03.2012г во Велесimg

Ќимов Кирил

Ќимов Кирил род. 31.12.01.1949г

исчезнат на ден 22.09.2014г во Велесimg

БОЖИНОВ СТОЈЧО

БОЖИНОВ СТОЈЧО

род.02.04.1959г. во Кочани, каде и живее.

Исчезнат на 30.03.2018годинаimg

 СЕРАФИМОВ САШКО

   СЕРАФИМОВ САШКО

од.29.04.1976г. живее во с. Оризари – Кочани.

Исчезнат на 01.02.2017img

ПЕТРОВ ПЕРО

ПЕТРОВ ПЕРО

род.02.07.1973г во Кочани, каде и живее.

Исчезнат на 26.08.2011годинаimg

 ЏЕЛАДИНИ АРДИАНА

 ЏЕЛАДИНИ АРДИАНА род.19.06.2001г. во с.Палатица Тетово каде и живее.

Во случај на добивање на сознанија за можни места на престој на лицето да се извести СВР Тетово.img

БОГАТИНОВ СПАСО

 БОГАТИНОВ СПАСО
роден 11.05.1943 во с.Сопот Свети Николе каде и живееimg

ИЛИЈЕВСКИ СЛОБОДАН

 ИЛИЈЕВСКИ СЛОБОДАН

род.24.08.1963г. во Куманово

Исчезнат на 01.09.2015годинаimg

ЕМРУЛИ СЕДАТ

 ЕМРУЛИ СЕДАТ

род.25.11.1986г.

живее во с.Сенокос Гостиварimg

ДИМИТРИЕВСКИ РУСОМИР

 ДИМИТРИЕВСКИ РУСОМИР

род.03.06.1936г. во с. Бељаковце-

Куманово каде и живее.img

АЛЕКСИЕСКИ РИСТЕ

 АЛЕКСИЕСКИ РИСТЕ

род.29.01.1968г. живее во

с. Мешеишта – Охрид.img

ГЕОРГИЕВА ЛИЉАНА

 ГЕОРГИЕВА ЛИЉАНА

род.01.09.1959г во Берово каде и живее.img

ЈАНКОВ ЃОРЃИ

 ЈАНКОВ ЃОРЃИ

род.15.11.1941г. живее на ул.Едвард Кардељ бр.4а-3 Кавадарциimg

ЧОЛЕВСКИ БЛАГОЈ

ЧОЛЕВСКИ БЛАГОЈ

род.23.03.1978г. во Битола каде и живее.img

ЈОВАНОВСКИ АЦО

 ЈОВАНОВСКИ АЦО

роден 02.03.1970 во с.Саса Делчево каде и живееimg

МАРИНА АРСОВА

род.06.11.1983година во Кочани,
со адреса на живеење на ул. Бул.ЈНА бр.13/7 во Штип
Исчезната на ден 29.12.2015година

ВЕЛКОСКИ БЛАГОЈA

 

род.13.10.1954г. во Прилеп, каде и живее.

Исчезнат на 25.01.2014година

 • img

   РИСТОВСКА ОЛГA

   РИСТОВСКА ОЛГA

  род.21.03.1941г.

  живее во с.Кркља- К.Паланка

  Исчезната на27.03.2013година

 • img

  ПРОДАНСКИ ГЛИГОР

  ПРОДАНСКИ ГЛИГОР

  род.08.03.1964г.

  живее во Радовиш

  Исчезнат на 29.06.2016година

 • img

   НИКОЛОВ АЦО

    НИКОЛОВ АЦО

  род.26.01.1968г ,

  живее на ул Добри Даскалов бр.17 Кавадарци

  Исчезнат на 07.03.2014г.

 • img

   МУСТАФАИ УМЕР

   МУСТАФАИ УМЕР
  род.05.06.1935г
  живее во с. Биџево Струга
  Исчезнат на 15.07.2016година

 • img

  МИТРОВСКА ДУШАНКA

  МИТРОВСКА ДУШАНКA

  род.17.03.1945г. во Куманово, каде и живее.
  Исчезната на 27.08.2016година

 • img

   KОЛЕВ ПАВЛЕ

    KОЛЕВ ПАВЛЕ
  род.18.06.1943г.
  ивее на ул .М.Џ.Џикот бр.93 Кавадарци
  Исчезнат на 17.01.2012година

 • img

   КАДРИЈА ЗЕЌАВЕТЕ

   КАДРИЈА ЗЕЌАВЕТЕ

  род.23.04.1997г. во Куманово, каде и живее.

  Исчезната на 13.03.2015година

   

   

 • img

   АНДОНОВА ЉУБИЦА

   АНДОНОВА ЉУБИЦА

  род.01.03.1933г. живее во с. Оризари – Кочани

  Исчезната на 28.02.2017година

 • img

  НИКОЛОВСКИ ТРИПУН

  НИКОЛОВСКИ ТРИПУН   т. Цветан  м.Достана

  роден 12.02.1960 година  – Долно Соње

  живее  Долно Соње 8/23

  исчезнат 01.10.2013

 • img

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА  т.Владимир м.Гордана

  роден 11.07.1999 година  – Скопје

  живее  во Скопје –  ул „Воин Драшкоци“25 А

  исчезната 15.07.2014

 • img

  КАКРУКИ ЕМЕЛ

  КАКРУКИ ЕМЕЛ   т. Суљеман м.Атифа

  роден 13.03.1975 година  – Скопје

  живее  Емин Дураку 1/4-15

  исчезната 22.10.2015

 • img

  ГОРАН АТАНАСОВ

   

  ГОРАН АТАНАСОВ т.Страшо м.Стојна

  роден 10.06.1978 година  – Скопје

  живее  во Скопје –  бул „Авној“22-34

  исчезнат 26.06.2012

 • img

  АЛИЛИ СЕЈДУЛА

  АЛИЛИ СЕЈДУЛА   т. Нуи м.Фете

  роден 13.06.1976 година  – Скопје

  живее  Дижонска 006б

  исчезнат 12.07.2014

 • img

  КУРТИШ АРИФЕ

  КУРТИШ АРИФЕ  т.Осман м.Мефере

  роден 07.01.1998 година  – Скопје

  живее  во Студеничани  –  ул 1Б бр 12

  исчезната 05.11.2017

 • img

   ДИМОСКИ НАСТЕ

   ДИМОСКИ НАСТЕ  т. Ристо м.Васка

  роден 21.09.1997 година  – Велес

  живее  Гоце Дечев 1

  исчезнат 21.04.2017

 • img

  МИТРЕВСКИ САШО

  МИТРЕВСКИ САШО т. Панто м.Ангелина

  родена 30.11.1973 година  – Скопје

  живее  Владимир Комаров 14/4-1

  исчезнат 15.12.2011

 • img

  РАНЃЕЛОВИЌ ДАНИЈЕЛА

  РАНЃЕЛОВИЌ ДАНИЈЕЛА   т.Мирослав  м.Љиљана

  роден 04.01.1945 година  – Сурдулица

  живее  во Скопје –  ул „Руѓер Бошкобич“ 1/3 – 13

  исчезната 24.10.2015

 • img

  ЕРМИРА КОВАЧИ

  ЕРМИРА КОВАЧИ т. Исљам м.Ајтен

  родена 02.04.1995 година  – Скопје

  живее  во Рашче ул.4 бр 11

  исчезната 08.01.2015

 • img

  ГЕОРГИЕВ ДРАГАН

  ГЕОРГИЕВ ДРАГАН  т.Бранко м.Јелена

  роден 21.11.1953 година – Ниш

  живее – Скопје ул.Фрањо Клуз 24-2

  исчезнат 30.06.2014

 • img

   ВЕЛЕСКА ДАНЧЕ

   ВЕЛЕСКА ДАНЧЕ

  28.06.2001 година Скопје
  исчезната  2018 година

   

 • img

   РАИМИ ЕДОН

   РАИМИ ЕДОН

  19.06.1988 година Скопје
  исчезнат  2018 година

   

 • img

  ФЕЈЗУЛА ЕЛИФ

  ФЕЈЗУЛА ЕЛИФ

  28.03.2015 година Скопје
  исчезната  2016 година

   

 • img

  РАИМИ РЕЏЕП

   

  РАИМИ РЕЏЕП  т.Шабан м.Зевади

  роден 01.04.1945 година  – Бујановац

  живее  во Скопје –  ул „Ресенска“10/2-2

  исчезнат 26.08.2014

 • img

   АЈРИЗИ ЏЕМАИЛ

   АЈРИЗИ ЏЕМАИЛ

  05.11.1963 година Скопје
  исчезнат 2018 година
 • img

   АВДИЈА ДУДА

   АВДИЈА ДУДА т.Зејњел м.Беара

  20.06.1991 година Скопје
  ул.Димче Милошевски бр.213
  исчезната на 11.09.2018 година
 • img

   ПАЛАСКОВ ОРДЕ

   ПАЛАСКОВ ОРДЕ   т.Благоја м.Ленка

  р.16.08.1973 година Скопје
  ул.Хо Ши Мин бр.41/б
  исчезнат на 24.08.2018 год.

   

 • img

  Зеќир Имероски

  Зекир Имероски, т.Азем род.01.07.1940 г. во с.Лисицани,
  на 05.11.2015 г. во ПС Кичево лицето е пријавено за исчезнато од 03.11.2015 г. околу 18,00 часот во Кичево.
  Личен опис: Лицето е на возраст околу 75 г. висина 160 см, средно развиен, облечен во темно сивкасто палто, темно сини платнени пантолони, црвена блуза, црни кондури и зелена плетена капа на главата.Лицето е со нарушено здравје !
 • img

  Џеладини Ренат

  Џеладини Ренат роден 11.08.1999 г. во Куманово каде и живее. Опис: Висок 165см, со кратка црна коса,облечен во црна маица, долни црни тренерки и зелени гумени чизми. Исчезнат на 09.08.2014 г. во Куманово.

 • img

  Мирсада Хелдовиќ

  Родена 18.02.2005 година од т.Насер м. Бајрамша во Куманово каде и живеела на ул.Октомвриска револуција бб.Во моментот на исчезнувањето на 12.04.2010 година била облечена црвена блуза,сини фармерки и црни патики.

 • img

  Митат Ибраими

  Роден 01.10.2002 година од т.Селајдин м.Јелдзе во с.Средно Коњари – Скопје каде и живеел.Во моментот на исчезнување на 19.03.2010 година бил облечен во горна зелена тренерка,плави фармерки и кафеави чизми.

 • img

  Дане Мемеди

  Роден 04.12.2005 година од т.Драган м. Марина во Куманово каде и живеел на ул.Средорек бр.114. Во моментот на исчезнување на 27.03.2010 година бил облечен во бели сомотски пантолани и шарен дуксер.

 • img

  Веле Дојчиновски

  Веле Дојчиновски роден 06.03.1960 година во с.Тресонче а живеел во с.Ростуше Гостивар. Опис: висок 175см, црна коса. Исчезнат на 25.04.1992 година

 • img

  Џелал Весели

  Џелал Весели роден 20.07.1958 гопдина во с.Беловиште Гостивар каде и живеел. Опис: висок 170см , црна коса, ментално болен. Исчезнат на 21.04.2007 година во Гостивар.

 • img

  Џелил Османи

  Џелил Османи роден 01.07.1984 година во с.Дуф Гостивар каде и живеел. Опис: висок 175см, кафена коса. Исчезнат на 03.07.2001г. во Гостивар

 • img

  Трајанос Пападимитриу

  Трајанос Пападимитриу роден 01.01.1930 година во Гуменџа Грција а живеел во Гостивар. Опис: висок 170см, седа коса, склеротичен. Исчезнат на 15.12.2003 година во Гостивар.

 • img

  Велимир Дамјановски

  Велимир Дамјановски роден 11.10.1945 година во Гостивар каде и живеел. Опис: Висок 175см, црна коса, душевно болно лице. Исчезнат на 20.06.2001 година.

 • img

  Фикри Исмаил

  Фикри Исмаил род. 15.03.1956 година во Охрид каде и живеел. Исчезнат на 08.12.2002 година во Гостивар.

 • img

  Салиу Саљи

  Саљи Салиу роден 01.06.1947 година во с.Ларце Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, кафени очи, и кафена коса. Исчезнат на 23.10.1999г. во Тетово.

 • img

  Зибери Абдилбари

  Зибери Абдилбари род.07.12.1954 година во Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, црна коса, ментално болен.Исчезнат на 20.10.2005 година во Тетово.

 • img

  Бети Грнчаровска

  Бети Грнчаровска родена 21.01.1968 година во Тетово каде и живеела. Опис: висока 175см., црна коса, протеза на заби. Исчезната на 12.08.2007г. во Скопје

 • img

  Вељко Стојановски

  Стојановски Вељко роден 02.04.1951 година во Скопје каде и живеел. Опис: висок 175см; смеѓа коса. Исчезнат на 28.04.2010 година во с.Вратница Тетово.

loading...