Амандман 33 на Уставот на Р. Македонија – без коментар

Loading...

Во серија од текстови нашата редакција ќе ви ги предочи сите измени на Уставот, без коментар. На вас е почитувани да си донесете заклучок.
АМАНДМАН 33 НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во Уставот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“, а зборот „Македонија“ се заменува со зборовите „Северна Македонија“, освен во член 36 од Уставот на Република Македонија.

loading...