Да и помогнеме на 10-годишната Јована од Охрид

Loading...

Јована Тасеска од Охрид има 10 години. Нејзиното среќно детство го нарушува подмолна  болест.Таа има малиген израсток на раката, кој по неуспешнaта операција во Скопје повторно и  се појавува. За ова девојче да може да живее како сите деца,  потребна е  итна операција во Германија. Но за да може да го оствари сонот исполнет со здравје и радост  потребни им се 10.000 евра, кои семејството за жал не може да ги обезбеди.
Телефонски број за донации на Т-Мобиле-070143113
Телефонски број за донации на ОНЕ-075143403
Телефонски број за донации на ВИП -077143775
ТАСЕСКА ЈОВАНА 200002886011019 СТОПАНСКА БАНКАЗА СТРАНСТВО
-ТРАНСАК.СМЕТКА за ЕВРА НА ТАСЕСКА JОВАНА ,ул,,РИСТО ЧАДО,,бр.112 ОХРИД
– IВАN:МК 0720000290015682 0029001568 ЕUR
– ТРАНСАКЦИСКА СМ.ЗА АВСТРАЛИJА ..ТАСЕСКА JОВАНА,ул.,,РИСТО ЧАДО,,бр.112 ОХРИД -IВАN:МК07200002900150515, 0029001505 АUD.Таа има малиген израсток на раката, кој по неуспешнaта операција во Скопје повторно и  се појавува. За ова девојче да може да живее како сите

loading...
Loading...