Фото: Македонец преку оглас бара некој да му изработи магистерски труд!!!

Loading...

Реална македонска ситуација!Ова е доказ дека денешните студенти со малку труд стануваат магистри и доктори на науки. Магистерските трудови се истражувања на самите студенти, но очигледно тоа не важи за Македонците. За жал овој оглас не е единствениот, често студенти купуваат  семинарски и дипломски трудови. 
Овој студентот, ги моли професорите или пак некој што изработува перфектни трудови да му се јави, притоа бара максимална дискреција.
Погледнете што наведе тој во овој оглас!Ова е доказ дека денешните студенти со малку труд стануваат магистри и доктори на науки. Магистерските трудови се истражувања на самите студенти, н

loading...
Loading...