Инсекти, коски, догорчиња од цигари- што се наоѓаме во храната?

Loading...

Инсекти, пердуви, догорчиња од цигари и метал, се само некои од туѓите тела кои граѓаните на БИХ ги пронашле во купената храна.Купувачите советуваат да бидете многу претпазливи при конзумирањето на индистриските и преработени прехрамбени производи и дека тврдењата за појавување на „разни работи“ во храната се точни. 
Во месните производи се пронајдени многу работи, како делови од коски, догорчиња од цигари и слично. Тоа е многу честа појава која луѓето постојано ја прераскажуваат.  Постоеле случаеви кога се пронаоѓале и пердуви а во коцка шеќер е пронајден и ексер.

Најчесто се случувало да се најдат вакви работи во саламите и производите кои можете да ги купите за „ефтини пари“. Се препорачува на граѓаните да внимаат каква храна козумираат. Се што е ефтино, не е и здраво!
Шокантен пример е пронаоѓањето на инсекти во житото.
Одговорните потрошувачи препорачуваат да се задржат фискалните сметки, како и пакувањето на производот, такашто ако им се случи вакво нешто да имаат можност да се пожалат.
Според одредени прописи во БИХ народот има право да бара надомест на штета од страна на производителот, или пак има право за судска заштита и право на надомест за материјална штета- кажува Медиха Бакаловиќ- помошник прравобранител.
 Купувачите советуваат да бидете многу претпазливи при конзумирањето на индистриските и преработени прехрамбени производи и дека тврдењата за појаву

loading...
Loading...