Колку пари ни се доволни за да бидеме среќни?

Loading...

Не прават ли парите посреќни или можеме да бидеме среќни и без нив? Ова се интересни и помалку филозофски прашања. Истражувањата покажуваат дека среќата е поврзана со количина на пари која ни осигурува доволно храна и кров над глава. Се што е повеќе од тоа има мошне мало влијание на среќата.
Ако парите ни се важни, ако ги доживуваме како една од главните вредности во нашиот живот, тогаш тие влијаат на нашето генерално задоволство во животот.

Парите ни се потребни за да задоволиме две од петте темелни човечки потреби – оние физиолошките како храна, угодна температура како и онаа за сигурност како кров над главата.
Купувањето и натрупувањето со материјални работи може да не усреќи кратко, да направи да се чувствуваме подобро, да ни го подигне расположението. Но нема да не направи задоволни од сопствениот живот.
Со пари не може да се купи среќа. За останатите три човечки потреби – за припаѓањето, почитта и самоактуализацијата како врв на пирамидата според Маслов – потребни ни се односите со другите луѓе.
Според тоа, факт е дека поради пари можеме да бидеме несреќни, но само онолку колку што им посветуваме вредност и важност на парите. А ако имаме многу пари, тоа не го гарантира задоволството, за тоа ни се потребни односите со другите луѓе. Истражувањата покажуваат дека среќата е поврзана со количина на пари која ни осигурува доволно храна и кров над глава. Се што е повеќе од тоа има м

loading...
Loading...