Македонските гени, не се никако поврзани со грчката нација!

Loading...

HLA гени се одредени кај поединци од Република Македонија со ДНК типизирање и одвојување. HLA-A, -B, -DR, -DQ гени и проширени хаплотипови се одредени за прв пат и резултатите се споредени со оние на другите Медитерански групи, особено со нивните соседи Грците.HLA-A, -B, -DR, -DQ гени и проширени хаплотипови се одредени за прв пат и резултатите се споредени со оние на другите Медитерански групи, особено со нивните соседи Грците.
Генетски  растојанија,  направен е дендрограм, со кој може да се види генетската блискост на различни народи. И се постигнати следните заклучоци:
1.   Според дендрограмот, Македонците припаѓаат на постариот медитерански субстратум, како и Иберијците (вклучувајќи ги Баскијците), Северноафриканците, Италијанците, Французите, Евреите, Либанците, Турците (Анадолците), Ерменците и Иранците. 
2. Македонците не се поврзани со географски блиските Грци, кои не припаѓаат на „постариот“ медитерански субстратум,
3.   Пронајдено е дека грците имаат значителна поврзаност со луѓето од суб-Сахарското(Етиописко) население, кои ги одделуваат од другите медитерански групи.
Грци и Етиопјаните споделуваат квази-специфични  DRB1 генски алели, како што се * 0305 * 0307 * 0411 * 0413 * 0416 * 0417 * 0420 * 1110, * 1112, и 1304 * 1310 *. Генетските растојанија се поблиски помеѓу Грците и Етиопијаните /супсахарска група отколку со било кој друг народ од медитеранската група. Временскиот кога се случиле овие односи е антички но не е сигурен и може да биде поврзан со преместувањето на Египетските – Етиопјаните кои живееле во фараонскиот Египет.
 
Извор historyofmacedoniaHLA-A, -B, -DR, -DQ гени и проширени хаплотипови се одредени за прв пат и резултатите се споредени со оние на другите Медитерански групи, особено с

loading...
Loading...