Ова е најпосетуваното место во Македонија според „Vouchercloud“

Loading...

„Vouchercloud“ состави интересна карта на светот на која се претставени најголемите туристички атракции во секоја земја според „TripAdvisor“.Познатите туристички атракции се поделени во четири категории (историја, природа, религија и туризам).
Во Македонија најпосетувано место е брегот на Охридското Езеро.
Погледнете ги сите земји тука.Познатите туристички атракции се поделени во четири категории (историја, природа, религија и туризам).
Во Македонија најпосетувано место е

loading...