Овие ПИН кодови не е пожелно да ги користите за кредитната картичка!

Loading...

Често луѓето користат несигурни и ризични ПИН-кодови и компјутерски шифри, кои можат да донесат многу главоболки.Да се запомни шифрата е важно, се разбира, но уште поважно е таа да не е толку лесна, така што некој друг би можел да ја погоди.
Има неколку основни грешки, кои многумина од нас ги прават кога ставаат ПИН-код на нова картичка или, пак, го заменуваат претходниот.
Никогаш не користете ги следниве комбинации: вашиот датум на раѓање, годината на раѓање, тековната година, роденден на ваши блиски, потоа – четири исти цифри (најчесто се користените – четири нули), поштенскиот број на вашето место на живеење, вашиот телефонски број, датумот на вашата свадба или кој било друг поважен настан во животот.Да се запомни шифрата е важно, се разбира, но уште поважно е таа да не е толку лесна, така што некој друг би можел да ја погоди.
Има неколк

loading...