Повеќе од 130.000 деца умреле од глад за две години во Сомалија

Loading...

Дојдека на едниот дел вкупно 260.000 луѓе се жртви на глад, на другиот крај на светот храната се фрла.
Повеќе од 130.000 деца умреле од глад во Сомалија, од нив половина имале помалку 5 години.
Сомалија била погодена од екстремен глад во 2011 година, кој траел се до февруари 2012 година.
Хуманитарните работници кои работат во Сомалија, велат дека треба да се направи нешто повеќе за таа држава, а не само да се констатира дека постои глад и да остане на тоа.Дојдека на едниот дел вкупно 260.000 луѓе се жртви на глад, на другиот крај на светот храната се фрла.

loading...