„Повелба на Република Македонија“ за Сојузот на здруженијата на пензионерите

Loading...

Претседателот Ѓорге Иванов денеска ќе го додели признанието „Повелба на Република Македонија“ на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија.Признанието „Повелба на Република Македонија“ на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија се доделува по повод 70 години од основањето како самостојна и автономна организација, а особено за постигнатите резултати во својата долгогодишна дејност преку многубројните активности за афирмирање на статусот и за унапредување на квалитетот на животот на пензионерите од Република Македонија.Признанието „Повелба на Република Македонија“ на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија се доделува по повод 70 години о

loading...