Повик за учество на фестивалската програма 2015

Loading...

Ј.У. КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ –СКОПЈЕ Проект-платформата за развој на креативните индустрии и „СКОПЈЕ КРЕАТИВА“ објавува повик за учество на фестивалската програма  2015 УСЛОВИ
– На повикот може да учествуваат сите физички лица и/или правни лица. Се поттикнува учеството на млади талентирани и креативни индивидуалци кои имаат конкретни производи или услуги, од областа на креативните индустрии, чија цел ќе биде изложбена во рамките на годишната програма и фестивал
„СКОПЈЕ КРЕАТИВА“ 2015.
– Краен рок за предавање на апликациите со разработени идеи е 25.05.2015 година до 17:00 часот.
– Апликациите се предаваат во канцеларијата на „Скопје Креатива“ на Ј.У. ЦОП Универзална сала- Скопје, бул. „Партизански одреди“ б.б. 1000 Скопје (канцеларијата е лоцирана на главниот влез на Универзална Сала).
– Апликациите треба да се предадат во затворена обвивка со назнака „Јавен повик за учество на фестивалската програма “.
– Секое прашање, информација, во врска со Јавниот повик се испраќа по електронски пат, на e-mail адресата: [email protected]
КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
1. Уникатност на предложената идеја
2. Високо ниво на иновативност и креативност во осмислување на бизнис идеите;
3. Лесна изводливост;УСЛОВИ
– На повикот може да учествуваат сите физички лица и/или правни лица. Се поттикнува учеството на млади талентирани и креативни

loading...
Loading...