Проф.Д- р Христијан Мицкоски е најдоброто нешто што му се случи на ВМРО ДПМНЕ, ја врати ДОВЕРБАТА, КРЕАТИВНОСТА И НАДЕЖТА

Loading...

Со назначувањето на почитуваниот проф.Д-р Христијан Мицкоски за Генерален Секретар на ВМРО ДПМНЕ, всушност најголемата политичка сила во Р.Македонија, ја поврати свежината, креативноста, но најмногу од се  довербата и надежта дека со исклучително квалитетна личност, како што е всужност Д-р Христијан Мицкоски, се отворија нови можности околу етаблирање на членови и подржувачи на Вмро Дпмне, кои се припадници на помалите етнички заедници како што се Египкабните, Ромите, Македонските Муслимани, Бошњаците  останатите етникуми во Р.Македонија.На долгорочен план, етничката заедница на Египканите, особено оние кои се долгогодишни подржувачи на ВМРО ДПМНЕ, во г дин Христијан Мицкоски гледа  личност  на кого можеме да се потреме и асо кого заедно да му помогнеме  во решавањето, на инаку  многу тешките  проблеми со кои се соочуваат Египканите, во насока на нивна институционална интеграција, нивна правична и адекватна застапеност во институциите на системот, решавање на нивната позиција како етникум, во насока влез на Египканите во Преамбулата на Уставот на Р.Македонија, како и официјализирање на 24 Јуни-Мегународниот ден на Балканските Египкани, како и стипендирање на ученици и студенти Египкани, итн…Едноставно, довербата  е подигната на едно многу повисоко ниво, со поставување на проф.д-р Христијан Мицкоски за генерален секретар на ВМРО ДПМНЕ, и ние ке го подржиме во неговата мисија, бидејки негуваме надежи за една ПОДОБРА , ЗАЕДНИЧКА, И РАМНОПРАВНА МАКЕДОНИЈА.На долгорочен план, етничката заедница на Египканите, особено оние кои се долгогодишни подржувачи на ВМРО ДПМНЕ, во г дин Христијан Мицкоски гледа&

loading...
Loading...