Само еден силен отпор од наша страна може да не зачува од грабливите посегања…

Loading...

ТОА ТРЕБА ДА БИДЕ СТРЕМЕЖОТ НА СЕКОЈ ЧУВСТВИТЕЛЕН МАКЕДОНЕЦ, КАДЕ И ДА СЕ НАОЃА ТОЈ“Свето е навистина чувството да се сака татковината… Само еден поглед е доволен да се видат очајничките потреби на нашата татковина. Благодарение на последните политички настани на нашиот Полуостров и географската положба на Македонија, денеска таму се собрале севозможни  надворешни  елем, воодушевени од своите за нашата иднина разурнувачки планови и интереси, слободно и со трескава енергија го засолуваат антагонизмот, кој и без тоа постои во земјата (штетните пропаганди од балканските држави во Македонија, н.б).
Само еден силен отпор од наша страна може да не зачува од грабливите посегања… , затоа ни се потребни, значи треба да се обединиме, да ги собереме во една општа, моќна силанародна си сили, а нашите се разнебитени, раздробени, значи треба да ги соединиме , да ги собереме во една општа моќна сила, сила народна, ако сакаме да ја  запазиме иднината на нашата татковина. Тоа треба да биде стремежот на секој што годе чувствителен Македонец, каде и да се наоѓа тој. Младата македонска книжовна дружина ја има предвид токму оваа цел…Дружината верува дека таа нема да биде за долго изолирана од патриотите, за постигање на таа цел “Дружината” ја издава својата “Лоза”…”    “Свето е навистина чувството да се сака татковината… Само еден поглед е доволен да се видат очајничките потреби на нашата татковина. Б

loading...
Loading...