„Шпилје“ и „Глобочица“ произвеле околу 334 милиони киловат часови електрична енергија за 6 месеци

Loading...

Во Хидроелектраните „Шпилје“ кај Дебар и „Глобочица“ кај Струга, кои го сочинуваат црнодримскиот слив, во првото полугодие од годинава произведени се вкупно 334 милиони киловат часови елекрична енергија.И во двете хидроелектрани, според надлежните, планираното производство за овој период од годината не само што е остварно, туку и натфрлено.
ХЕ „Шпилје“ во првото полугодие од годинава испорача  над 207 милиони квч електрична енергија што претставува натфрлување на планот за предметниот период за над 30 проценти. Овој резултат претставува реализација на 75 отсто од планираното производството за цела година, согласно енергетскиот биланс.
– Во хидроелектраната „Глобочица“ во првото полугодие забележано е поголемо производство од планираното за  околу 22 отсто.Во овој извештаен период произведени се  над 126 милиони квч електрична енергија што претставува  реализација на годишниот план за  66 отсто, велат надлежните од ХЕ „Глобочица“.
Според нив, добрите производни резултатите се должат на поволната хидрологија, погонската подготвеност и на солидната оптимизација на производните капацитети.
Инаку и двете хидроелектрани  во моментот  имаат солидна резерва на вода во акумулациите.
Во акумулациите „Дебарското езеро“ и „Глобочица“ има  резерва на вода за производство на над 30 милиони киловат часови  електрична енергија, а просечниот дотек на вода изнесува околу 30 кубни метри вода во секунда.И во двете хидроелектрани, според надлежните, планираното производство за овој период од годината не само што е остварно, туку и натфрлено.

loading...