Интензивна меѓуетничка соработка

Loading...

Во петокот (26.02.2016) во ООУ „Братство“, учесниците во Проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието, одржаа координативна средба. Во работна атмосфера, претставниците од десетте основни училишта во Карпош, делегација од УСАИД и стручните лица од одделението за образование при општина Карпош, ги сумираа резултатите од досегашната заедничка соработка.На состанокот се говореше за динамиката на тековните активности, како и за новите теми на соработка меѓу збратимените училишта. Според проценката на акциските планови на основните училишта, координаторите констатираа дека досегашниот дел од проектот е успешно реализиран.
Активностите кои се планирани за в иднина, треба да дадат позитивен импулс за продлабочување на соработката.На состанокот се говореше за динамиката на тековните активности, како и за новите теми на соработка меѓу збратимените училишта. Според пр

loading...
Loading...