10 производи кои Фејсбук ги има „убиено“

Loading...

Фејсбук има многу подеми и падови.
Во текот на овие 10 години компанијата многу вложува се со цел корисниците да бидат што е можно позадово

loading...
Loading...