700.000 евра за летачки автомобил

Loading...

Гужвата од 1949 година коja владеелa на патиштата не e ништо во споредба со сообраќајниот хаос кој владее во современите градови во дваесет и првиот век.
Американскиот истражувач, Мѕлтон Тејлор го предвидел времето кога на луѓето ќе им биде потребен автомобил кој ќе биде способен да се снаоѓа на асфалтот, а и во воздухот.
Аерокар роудстерот на Тејлор бил достапен со пар крилја, кои лесно се монтираат на него.
Првиот производен примерок е направен во 1954 година, докажувајќи на светот дека е можно да направи летачки автомобил. Меѓутоа во текот на 25 години, успеал да направи пет модели.
Сепак Аерокар е исклучително баран помеѓу колекционерите и се проценува дека на аукциите неговата цена може да дојде и до 700.000 евра.
Од произведените пет примероци, четири успеале да преживеат до ден денес, од кои еден е во сопственост на музејот „Smitsonijan“, еден во ЕАА музејот на авијација, додека два се во сопственост на приватни лица.Гужвата од 1949 година коja владеелa на патиштата не e ништо во споредба со сообраќајниот хаос кој владее во современи

loading...
Loading...