АПЕЛ ЗА ПОМОШ: Да му помогнеме на Виктор Ангеловски!

Loading...

Виктор Ангеловски има 13 години. Пред четири години го прегазил камион и сега има проблем и деформитет со нозете.Решение за неговиот проблем е најдено вo Русија, каде со Лизардов метод треба да му се вградат фиксатори за исправување на деформитет и продолжување на ногата.  
Но за таа операција се потребни поголеми средства, кои семејството не е во можност само да ги обезбеди.
Да помогнеме, едно дете да има среќен живот!
Жиро сметка за донации,
210501677631927
НЛБ ТУТУНСКА БАНКАРешение за неговиот проблем е најдено вo Русија, каде со Лизардов метод треба да му се вградат фиксатори за исправување на деформитет и продолжувањ

loading...
Loading...