Австралија: Трета по ред со најтопли 12 месеци

Loading...

Дневната максимална температура изнесувала 2.10 степени за повеќе од месечниот просек, по овој критериум октомври бил трет најтопол месец.Во Австралија оваа година октомври бил надпросечно топол. Средната месечна температура била 1.43 степени ц. поголема од минатогодишните просечни мерења (1961-1990), и октомври 2013, седмиот најтопол месец во изминатите 104 години, како што се евидентира од податоците за температура, изјавиле од Крометео.
Средната дневна највисока температура изнесувала  2.10 степени ц., повеќе од месечниот просек, и по овие крфитериуми октомври е трет најтопол месец.
Октомври 2013 е петнаесеттиот последователен месец на надпросечно топло во Австралија. Серијата на многу топли месеци започнала во август 2012 година, од тогаш се евидентирано високи темперетури.
Само во последните 12 месеци е пријавено рекордно жешко лето (декември 2012 – февруари 2013), Најтопол месец  (јануари 2013) и месецот со најголеми отстапувања од просечната температура(+2.75 степени ц. во септември 2013 година).Во Австралија оваа година октомври бил надпросечно топол. Средната месечна температура била 1.43 степени ц. поголема од минатогодишните просеч

loading...
Loading...