Боки13 ја нападна Сека: Изгубив 5 минути читајќи го блогот на една пејачка!

Loading...

Ма­ке­дон­ски­от шо­у­мен Бо­јан Јо­ва­нов­ски – Бо­ки 13, во неколу наврати досега имавме можност да забележиме дека ја исмева српската фолк пејачка Сека Алексиќ.Па така и овој пат. Во неговиот нов пост на Феј­с­бук, Боки повторно ја на­пад­на срп­ска­та пејачка, но овој­ пат по­ра­ди неј­зи­ни­от блог на ин­тер­нет, за кој, ка­ко што ве­ли Боки, не тре­ба да ги узур­пи­ра ме­ди­у­ми­те со так­ви глу­по­сти.
Прочитајте го стстусот на Боки13 наменет за Сека Алексиќ:

Па така и овој пат. Во неговиот нов пост на Феј­с­бук, Боки повторно ја на­пад­на срп­ска­та пејачка, но овој­ пат по&s

loading...
Loading...