Дежурен шарен „плукач“ ги вандализира статиите на Википедија. Доведена во прашање нејзината објективност

Loading...

Пулс24 подолго време следи на Википедија редовно вандализирање на одредени статии, кое го врши исто лице, а е задолжено да ги нагрдува на антимакедонска основа…Она што можете да го забележите ако внимателно препрочитувате статии поврзани со историското ВМРО, ВМРО-ДПМНЕ како и првенците на оваа партија е дека истите од едно лице кое е едминистратор на македонската ВИКИПЕДИЈА се ВАНДАЛИЗИРАНИ.
Овој лик, кој наскоро ќе го обелодениме грижливо брише, импутира и идеолошки крајно лево ги бои статиите по нарачка. Се работи за учесник во ШАРЕНАТА која ги уништуваше исто така, спомениците поврзани со нашата историја..
Последното што е направено (го гледате и на сликата од веста) е дека ДЕНОТ НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА е претставен на ВИКИПЕДИЈА на Македонски како ден на ВМРО-ДПМНЕ, па поради тоа бил контроверзен. 
Ова е целосно неточно, е дезинформација и претставува груба злоупотреба на ВИКИПЕДИЈА. Постојат и редица други статии за кои дополнително ќе пишуваме. Она што можете да го забележите ако внимателно препрочитувате статии поврзани со историското ВМРО, ВМРО-ДПМНЕ како и п

loading...