Фото: Какви убавини крие македонското езеро Козјак?

Loading...

Козјак е едно од многубројните вештачки езера во западна Македонија. 
Вештачкото езеро Козјак се наоѓа помеѓу падините на Сува Гора и

loading...
Loading...