Фото: Кога ќе пораснам ќе бидам…

Loading...

Францускиот фотограф Мало создал неколку фотографии каде што го отсликува своето дете во иднината. Доктор, боксер, месар, што ли најмногу ќе му одг

loading...
Loading...