Фото: Кога министерство ќе реши да пишува англиски на кирилица!

Loading...

Неверојатна комбинација на кирилично писмо и странски јазик се појави на интернет страницата на Министерството за земјоделство и рурален развој на Црна Гора.Овој текст е повик до странските инвеститори за асистирање при концесија за користење на пакувањата и флаширање на вода во комерцијални цели.
Се прашуваме дали им се јавил досега некој…Овој текст е повик до странските инвеститори за асистирање при концесија за користење на пакувањата и флаширање на вода во комерцијални цели.

loading...
Loading...