Грчка „Нација“ со Турски „Корен“

Loading...

Митрополитот од Лерин, Августинос Кандиотис :“Доколку стотиците илјади бегалци не беа донесени во Грција, грчката Македонија денеска не би постоела. Бегалците ја создадоа националната хомогеност во нашата земја.“
 Митрополитот од Лерин, Августинос Кандиотис :“Доколку стотиците илјади бегалци не беа донесени во Грција, грчката Македонија денеска не би постоела. Бегалците ја создадоа националната хомогеност во нашата земја.“
Во 1923 г., по грчко-турската војна за Тракија, потпишан е договор меѓу Турција и Грција за размена на населението по верска основа. Сите православни жители на Турција требало да се иселат во Грција, а сите грчки муслимани требало да се иселат во Турција, без разлика на етничкиот идентитет. Тогаш, во Турција се сели 1/3 од егејските Македонци кои биле исламизирани, а на нивно место доаѓаат Караманите.
Околу 850.000 Карамани се преселени во денешна Грција, спротивно на нивната желба да останат во Турција.
Најголемиот дел од овие Карамани 638.253  се населени во егејска Македонија, за да го неутрализираат македонското население. Тие православни Турци, сега се најголеми Грци и полагаат право дека се “правите” Македонци. Секако, ова го прават делумно како последица на грчката агресивна пропаганда од минатиот век, но и поради стравот да не им се одземат имотите кои припаѓаа на протераните Македонци, 
Турција, како доминантно муслиманска земја сакала да се ослободи од христијаните Турци, а да ги прими балканските муслимани во нивното општество. Грција, секогаш православните Турци ги идентификувала како Грци, иако нивен мајчин јазик бил турскиот,ним забрането им било патувањето назад во Турција при што им се заканувало одземање на грчкото државјанство доколку тоа го стореле. А со закон било забрането идентификувањето како Турци
Така наречената “Грчка-Македонија“ е измислица, вештачка творба која служи како основа за територијални и историски претензии од грчка страна. Оние вистинските и единствени Македонци се негирани и репресирани за да може Грција да поседува туѓа територија и да краде туѓа историја.
Во 1925 година, Салванос, шефот на персоналот од десеттата армиска дивизија лоцирана во “Западна Грција“ имал за задача да направи етнолошко истражување на Леринскиот регион кое требало да служи за ориентација при понатамошното раселување на доселениците.Се разбира дека не може да се изостави моментот дека во овој дел на македонија често се судираа Пропагандите на соседните држави .
Тој запишал дека оние со чиста грчка национална свест за припадност се незначително малцинство, додека славофоното население се дели на три групи: Првата, кај кои преовладува грчкиот елемент, вторите кај кои преовладувал бугарскиот елемент и третата група која била индиферентна во однос на националноста и биле заинтересирани само да ги задржат секојдневните животи. Последнава, трета група, нагласил Салванос, го сочинува мнозинскиот дел од целата популација и се декларира како Македонци.
Така наречената “Грчка-Македонија“ е измислица, вештачка творба која служи како основа за територијални и историски претензии од грчка страна. Оние вистинските и единствени Македонци се негирани и репресирани и прогонувани додека нивните домови и имоти ги заземаа Караманите. 
Митрополитот од Лерин, Августинос Кандиотис :“Доколку стотиците илјади бегалци не беа донесени во Грција, грчката Македонија денеска не би по

loading...
Loading...