Како работодавач-како можам да ја вклучам мојата фирма во третиот столб?

Loading...

Како работодавач можеш да обезбедиш и финансираш професионална пензиска шема за своите вработени, за што треба да донесеш правила на професионална пензиска шема и да избереш друштво кое ќе управува со професионалната шема во рамките на доброволниот пензиски фонд со кој управува тоа друштво.
Во професионалната шема ќе може да уплаќаш средства за сите вработени или за оние вработени за кои ти сметаш дека тоа е потребно, во износ кој тебе ти одговара согласно материјалните и финансиските можности на компанијата.
Повеќе информации прочитајте на следниот ЛИНККако работодавач можеш да обезбедиш и финансираш професионална пензиска шема за своите вработени, за што треба да донесеш правила на професионална

loading...
Loading...