Книги за положбата на Македонците од Егејска Македонија

Во Австралија постои издавачка куќа која се бави со положбата на Македонците кои се протерани од Егејска Македонија за време на Балканските војни и Грчката Граѓанска војна.Политекон е издавачка куќа која се фокусира на Македонците од Грција, нивната култура и начин на живот, нивната историја, како и нивната борба за човекови права.
Оваа издавачка куќа веќе подолго време функционира во Австралија. На нивниот веб портал се достапни многу книги во електронска форма поврзани со Македонците од Егејска Македонија, како и книги за општата македонска историја.
На следниов ЛИНК можете да најдете блеплатни електронски книги од ризницата ан Политекон.Политекон е издавачка куќа која се фокусира на Македонците од Грција, нивната култура и начин на живот, нивната историја, како и нивната борба за ч

Пронајдете не на следниве мрежи: