Кој ги Одработува Парите на Џорџ Сорос

Loading...

“Разбрав дека постои намера сонцето на Александар Велики* да се усвои за државен грб. Ако донесете такво решение мислам дека ќе ги изгубите симпатиите на светот. За жал другиот предложен симбол лавот**, исто така има негативни импликации.” – Џорџ Сорос (5 јануари 1993, објавено во Нова Македонија 7 јануари 1993)
 И повеќе од јасна е реакцијата на Џорџ Сорос бидејќи Следниов документ му го дава тоа право, исечок од Службен Весник   бр 1 од 19 јануари 1993 каде Македонија е задолжена со 25 милиони Долари од Страна на Џорџ Сорос

По повод плановите за усвојување на овој грб Џорџ Сорос ќе упати писмо до Собранието на Република Македонија во кое пишува:
“Разбрав дека постои намера сонцето на Александар Велики* да се усвои за државен грб. Ако донесете такво решение мислам дека ќе ги изгубите симпатиите на светот. За жал другиот предложен симбол лавот**, исто така има негативни импликации.” – Џорџ Сорос (5 јануари 1993, објавено во Нова Македонија 7 јануари 1993)
Џорџ Сорос и понатаму е во Македонија и понатаму го наплаќа својот „Заем“ И повеќе од јасна е реакцијата на Џорџ Сорос бидејќи Следниов документ му го дава тоа право, исечок од Службен Весник   бр 1 од 19 јануари 199

loading...
Loading...