Која е моќта на амајлијата?

Моќта на амајлиите!Ибун Халдун е човекот кој  прв во историјата кој забележал дека постои некоја необична поврзаност  помеѓу хипнотичката состојба и способноста да се искористи и потчини некој вид загонетна, невидлива сила. Според него цртањето на некои магични симболи и пентаграми (Соломонови букви и знаци), тајните магиски обреди, ги подигаат чувствата на опчинетиот и на волшебникот на ниво кое ќе им овозможи непосредно користење на окултната сила „mana- akasa”, а со нејзина помош, постигнување на неверојатни ефекти. Амајлијата ја заштитува личноста која ја поседува истата.
Ова е  првиот научен коментар во проучувањето на магијата и во проучувањето на моќта на амајлијата. Па, според Ибун амајлиите мораат да содржат еден од двата или пак и двата метала заедно: железо и бакар, и да содржат симболи. Ибун Халдун е човекот кој  прв во историјата кој забележал дека постои некоја необична поврзаност  помеѓу хипнотичката состо

Пронајдете не на следниве мрежи: