Легендата за Дојранското езеро

Loading...

Дојранското Езеро е најмалото тектонско езеро во Република Македонија. Се наоѓа во нејзиниот југоисточен дел, заземајќ

loading...
Loading...