Мапа на најчестите презимиња во Европа

Loading...

Секаде во светот постојат презимиња кои најчесто се користат. Во Македонија на пример за најчесто презиме може да се одвои „Ангеловски“, во Србија „Јовановиќ“ а во Грција „Пападопоулос“…
Кога зборуваме за потеклото на македонските презимиња, тие најчесто се добиваат со додавање наставки -ски, -вски, -ов, -ев и слично на одредено име. Понекогаш е доста тешко да се објасни потеклото на одредени презимиња.
Разгледајте ја мапата и погледнете по кое презиме се одликуваат другите држави во Европа. Во Македонија на пример за најчесто презиме може да се одвои „Ангеловски“, во Србија „Јовановиќ“ а во Грција „Пападоп

loading...
Loading...