Нема веќе чкртање со фломастери и бои

Loading...

На претстојните парламентарни избори, кои ќе се одржат на 11 декември, гласачите нема да бидат обоележувани со фломастер или боја на прстите од раката.Со новиот принцип, на списокот до името и презимето и останатите податоци за гласачот ќе стои негова слика од лична карта или пасош. Гласачите ќе бидат и понатаму обележени, но со безбоен спреј кој може да се види само под специјална УВ-ламба.
При влегувањето во просторијата во која се гласа, изборната комисија прво ќе го провери гласачот со УВ-ламба, дали претходно гласал, а потоа ќе бидат проверени неговите документи. Со новиот принцип ќе биде вклучена и слика на гласачот со што ќе се олесни процесот на идентификација.
Претходно се водеше дебата во јавноста во врска со обележувањето со боја по рацете и мислењата беа поделени. Според многумина, на тој начин се загрозуваше приватноста на гласачот, бидејќи на тој начин секој можеше да забележи дали одреден човек гласал или не. Во таа насока Уставниот суд, донесе одлука за укинување на овој метод на обележување на гласачите.Со новиот принцип, на списокот до името и презимето и останатите податоци за гласачот ќе стои негова слика од лична карта или пасош. Гласачите ќе б

loading...