Пронајдена најстарата библија, според неа Исус не е распнат?!

Loading...

Пронајдена најстарата библија?!Пронајдена најстарата библија во Ерусалим- според неа Исус не е распнат. Притоа, Исус не е сметан како Бог туку како учител.
Исто така од неа може да се дознае дека Исус не е распнат но и многу други сосема спротивни работи од оние кои досега се прикажани.
Откриени се многу работи кои ги нема во христијанската пракса и традиција. Многу работи се поразлични од оние што се прикажани во Новиот Завет.
Притоа браќата не го сметаат Исус како бог туку како учител. Јаков го пренесува она што го дознал од својот брат. Во оваа библија не само што воопшто не  споменува дека Исус е распнат, туку не се споменува ни било какво друго жртвување.
 Пронајдена најстарата библија во Ерусалим- според неа Исус не е распнат. Притоа, Исус не е сметан како Бог туку како учител.
Исто така од н

loading...
Loading...