Сите идни пензионери имаат една желба-достоинствена старост!

Loading...

Достоинствена старост е желба на сите нас, идни пензионери.Доброволното пензиско осигурување им овозможува на поединците сами, или преку својот работодавач, да штедат и да остварат право на дополнителна пензија.
НЛБ Пензија плус е отворен доброволен пензиски фонд кој е наменет за сите вработени или невработени лица од 15 до 70 години, кои се во можност и кои сакаат да издвојуваат дополнителни средства од своите тековни примања. Не постои минимален, ниту максимален износ на уплата. Секој член има право да уплаќа “Кога сака и колку сака”.
Средствата на пензискиот фонд се инвестираат на домашниот и на странските финансиски пазари со цел да се зачува и да се зголеми нивната вредност. Приносот кој се остварува од управувањето со средствата на пензискиот фонд им припаѓа единствено на членовите на фондот и се распределува на нивните сметки.
Повеќе информации на следниот ЛИНК.Доброволното пензиско осигурување им овозможува на поединците сами, или преку својот работодавач, да штедат и да оства

loading...
Loading...