Собранието на Република Македонија денеска ќе одржи три седници

Во Собранието на Република Македонија денеска седници ќе одржат комисиите за земјоделство, шумарство и водостопанство, за образование, наука и спорт и Законодавно-правната комисија.Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе расправа по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство, во прво читање и за Предлог -одлуката за одржување надзорна расправа на тема: „Примената на законските и подзаконските прописи во областа на хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи“.
Предлог-законот за изменување  и дополнување на Законот за студентскиот стандард, во прво читање е единствена точка на дневниот ред на Комисијата за образование, наука и спорт.
На дневен ред на Законодавно-правната комисија се предлог-измените и дополнувањата на законите за Државниот инспекторат за земјоделство, за јавен долг, за студентскиот стандард и за народниот правобранител, сите во прво читање. Членовите на оваа комисија ќе дебатираат и за Предлог-законот за информативни и рекламни кампањи на јавните институции, во прво читање.Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе расправа по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Државниот

Пронајдете не на следниве мрежи: