Стапката на невработеност во четвртиот квартал од 2016 година 23,1 процент

Loading...

Стапката на невработеност во четвртиот квартал од 2016 година изнесува 23,1 процент, а бројот на невработени во тој квартал изнесува 219.148 лица, објави Државниот завод за статистика. Според објавените податоци стапката на невработеност во овој квартал во однос на претходниот месец е намалена за 0,3 проценти.Од вкупниот број невработени 60,3 проценти се мажи, а 39,7 проценти се жени. Според возраста најмногу невработени има од 15 до 24 години 47,3  отсто, од 25 до 49 години 22,3 проценти и од 50 до 64 години има 16,9 отсто невработени. Меѓу невработени 105.180 се со средно образование четврт степен, 19.868 со средно образование трет степен и со високо 44.509 лица.
Активното население во Македонија брои 950.255 лица од кои вработени се 731.107 лица. Најмногу од вработените се во преработувачката индустрија 137.351, земјоделството, шумарството и рибарството 121.068 и трговијата 109.065 лица.Од вкупниот број невработени 60,3 проценти се мажи, а 39,7 проценти се жени. Според возраста најмногу невработени има од 15 до 24 години 47,3 

loading...